Riitojen ratkaisu

Asianajajillamme on pitkä ja monipuolinen kokemus liike-elämän erimielisyyksien ratkaisemisesta joko neuvottelemalla tai oikeudenkäynnissä. Edustamme päämiehiämme säännöllisesti yleisissä tuomioistumissa, erikoistuomioistuimissa (markkinaoikeus ja työtuomioistuin), välimiesmenettelyissä, hallintoprosesseissa ja sovittelumenettelyissä. Osakkaamme toimivat myös itse välimiehinä.

Olemme erikoistuneet riitojen ratkaisuun erityisesti näillä alueilla:

Liiketoiminnan sopimukset

Vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus

Rakentaminen, asuminen ja ympäristö

Hoidamme säännöllisesti myös työoikeuteen, kilpailuoikeuteen ja julkisiin hankintoihin sekä valtionavustusasioihin liittyviä oikeudenkäyntejä.

Meihin kannattaa ottaa yhteys jo ennen riidan kärjistymistä. Tavoitteenamme on päästä tehokkaasti asiakkaan kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Tuomme aina avoimesti esille myös oikeudenkäynteihin liittyvät riskit.