Rakentaminen, asuminen ja ympäristö

Palvelemme asiakkaitamme juridisissa kysymyksissä kiinteistöjen koko elinkaaren ajan kiinteistön muodostus- ja lupavaiheesta hankkeen valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen sekä myös käyttö- ja ylläpitovaiheessa. Hoidamme lisäksi toimitilajärjestelyjä ja -transaktioita, avustamme sopimusten laatimisessa erilaisissa urakkamuodoissa ja osallistumme tarpeen mukaan erimielisyyksien ratkaisemiseen.

Asiakaskuntaamme kuuluu kiinteistönomistajia, rahoittajia, rakennuttajia, suunnittelijoita, konsultteja sekä pää- ja aliurakoitsijoita.