Tietosuoja

Muokkaa evästeastuksia:  

Evästeasetuksia pääsee muokkaamaan myös sivun oikean alakulman napista (ei mobiilissa). 

  

Sivustolla on käytössä seuraavat evästeet:  

 • Googlen evästeet: Kävijäseuranta, analytiikka ja markkinointi 
 • Complianz: Evästesuostumustyökalu 

Evästeet

Seuraamme verkkosivuston käyttöä evästeiden kautta. Ne tallentavat anonyymissa muodossa tietoja muun muassa siitä, mitä kautta käyttäjät ovat sivulle tulleet, millä sivuilla käytiin ja kuinka pitkään käyttäjät kullakin sivulla olivat.

Näiden tietojen avulla pystymme kehittämään verkkosivustoamme käyttäjäystävällisemmäksi ja seuraamaan sivustolle tehtyjen kehityksien tuloksia.

Evästeet voit poistaa käyttämästäsi selaimesta sen valmistajan ohjeiden mukaan. Evästeiden poisto saattaa aiheuttaa joidenkin sivujen toimivuuteen.

Lisätietoja evästeistä löytyy Viestintäviraston sivulta.

Tietosuojailmoitus

Olemme sitoutuneet käsittelemään henkilötietojasi luotettavasti, turvallisesti ja läpinäkyvästi. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, kuinka keräämme ja käsittelemme asiakkaidemme, mahdollisten asiakkaidemme ja muiden liiketoimintaamme liittyvien henkilöiden henkilötietoja.

1. Rekisterinpitäjä

Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on Asianajotoimisto Socrates Oy (y-tunnus 1975253-6), toimipaikkanaan Helsinki.

Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelyyn liittyen tai haluat käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi, ota ystävällisesti yhteyttä Robert Bützowiin sähköpostitse osoitteella robert.butzow@socrates.fi, puhelimitse 010 322 4360 tai postitse osoitteeseen Korkeavuorenkatu 30 A, 00130 Helsinki.

2. Kuinka keräämme henkilötietoja

”Henkilötiedot” ovat tietoja, joita voidaan käyttää henkilön tunnistamiseksi tai joita voidaan muutoin yhdistää henkilöön. Asianajotoimistona vastaanotamme ja käsittelemme säännöllisesti erityyppisiä henkilötietoja toimintamme yhteydessä, esim. toimeksiantoja vastaanottaessamme, hoitaessamme ja hallinnoidessamme asiakkaidemme toimeksiantoja.

Käsittelemme pääsääntöisesti henkilötietoja, jotka olemme saaneet suoraan sinulta. Saatamme myös käsitellä julkisista lähteistä saamiamme henkilötietoja, kuten viranomaisten julkisista rekistereistä tai työnantajasi verkkosivuilta saatuja tietoja, sekä henkilötietoja, jotka saamme vieraillessasi verkkosivuillamme.

Käsittelemme pääsääntöisesti seuraaviin ryhmiin kuuluvia henkilötietoja:

 • nimi ja yhteystiedot (sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero, työnantaja, asema yhtiössä);
 • tunnistamis- ja taustatiedot, jotka toimitat tai me keräämme osana toimeksiannon vastaanottamista Asianajajaliiton sääntöjen ja muiden sovellettavien lakien ja määräysten perusteella (esim. laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä);
 • henkilötiedot, jotka saamme asiakkailtamme, kumppaneiltamme ja työntekijöiltämme tai näiden puolesta, tai jotka muodostuvat palvelujen tuottamisen yhteydessä; sekä
 • muut sinuun liittyvät tiedot, jotka annat meille.

3. Mitä tarkoituksia varten käsittelemme henkilötietojasi?

Osana toimintaamme käsittelemme henkilötietoja erilaisia tarkoituksia varten. Olemme tässä kuvanneet niitä tarpeita, joita toiminnassamme syntyy erilaisten henkilötietojen käsittelylle.

 • Asiakasrekisterin tietoja käsittelemme asiakassuhteen hoitamista ja kehittämistä varten.
 • Toimeksiantoihin liittyviä tietoja käsittelemme toimeksiantojen hoitamista varten siten kuin voimassa oleva lainsäädäntö meitä velvoittaa.
 • Sidosryhmien tietoja käsittelemme mm. seuraavia tarkoituksia varten:
  • kutsujen lähettäminen tapahtumiimme;
  • uutiskirjeen lähettäminen; sekä
  • toiminnastamme tiedottaminen ja muu markkinointiviestintä.
 • Täyttääksemme lakisääteiset ja viranomaismääräyksiin perustuvat velvollisuutemme, mukaan lukien rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen, pakotelistatarkastukset.
 • Verkkosivuillamme kävijöiden tietoja käsittelemme verkkosivujemme toiminnallisuuden varmistamiseksi sekä sivuston kehittämistä varten.
 • Työnhakijoiden osalta käsittelemme tietoja rekrytointipäätösten tekemistä varten.

4. Henkilötietojesi käsittelyn oikeudellinen peruste

Kun käsittelemme henkilötietojasi tässä tietosuojailmoituksessa ilmoitettuihin tarkoituksiin, käsittelemme tietojasi joko suostumuksellasi tai liikesuhteeseemme liittyvien oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi. Tietty käsittely voi perustua myös lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseen asianajotoimistona.

5. Asiakasrekisteritietojen luovuttaminen

Toimintamme lähtökohta on, että emme luovuta tietojasi kolmannelle osapuolelle. Mikäli lainsäädäntö tai jokin meihin kohdistuva viranomaisvelvoite edellyttää tietojen luovuttamista, tutkimme pyynnön tapauskohtaisesti arvioidaksemme tietojen luovutuksen lainmukaisuuden. Tietyissä tilanteissa saatamme luovuttaa tietojasi myös kolmannelle osapuolelle tai toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli olemme kanssasi erikseen niin sopineet.

Olemme tehneet sopimuksia tiettyjen palveluntarjoajien kanssa, jotka osana tarjoamaansa palvelua voivat käsitellä henkilötietojasi meidän puolestamme. Näissä tilanteissa olemme tehneet asianmukaiset sopimukset palveluntarjoajien kanssa ja olemme näin varmistaneet henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn myös näissä tilanteissa.

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, siirto toteutetaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

6. Henkilötietojen suojaamisen yleiset periaatteet

Käytössämme on erilaisia teknisiä ja organisatorisia menetelmiä ja suojakeinoja, joilla pyrimme varmistamaan riittävän tietoturvallisuuden. Ainoastaan niillä henkilöstön jäsenillämme, joiden on käsiteltävä henkilötietojasi edellä mainittuihin tarkoituksiin, on pääsy henkilötietoihisi.

7. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin ne ovat tarpeen toimintamme kannalta sekä meitä velvoittavan lainsäädännön ja Asianajajaliiton ohjeistuksen edellyttämällä tavalla. Säilytysajat vaihtelevat eri käsittelykokonaisuuksien välillä.

8. Tietosuojaoikeudet ja oikeusturva

Voit pyytää meitä toteuttamaan seuraavat tietosuojaoikeutesi.

 • Oikeus saada informaatioita henkilötietojen käsittelystä
  • Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi.
 • Oikeus saada pääsy tietoihin
  • Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Jos käsittelemme, sinulla on oikeus saada jäljennös näistä tiedoista, ellei meillä ole lain mukaista perustetta kieltäytyä oikeuden toteuttamisesta.
 • Oikeus oikaista tietoja
  • Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan tiedot.
 • Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
  • Jos käsittelemämme sinua koskevat tiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä, voit pyytää meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä.
  • Tällöin voimme käsitellä tietojasi vain (i) sinun suostumuksellasi; (ii) jos tarvitsemme tietoja oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen takia; (iii) yleisen edun vuoksi; tai (iv) jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi.
  • Sinulla on halutessasi oikeus vastustaa toteuttamaamme henkilötietojesi käsittelyä. Voit tehdä sen milloin tahansa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Tällöin emme enää saa käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • Siltä osin kuin olet itse toimittanut meille tietoja, joita käsitellään antamasi suostumuksen perusteella, sinulla on oikeus saada tällaiset tiedot itsellesi pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  • Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että emme ole noudattaneet soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 

OTA YHTEYTTÄ

Korkeavuorenkatu 30 A
00130 Helsinki

+358 10 322 4360
info@socrates.fi

 

Copyright © 2024 Socrates Oy