Socrates on riitojen ratkaisuun erikoistunut asianajotoimisto

Riitojen
ratkaisu

Pitkä ja monipuolinen kokemus liike-elämän erimielisyyksien ratkaisemisesta.

Vahingonkorvaus
& vakuutus

Olemme yksi Suomen johtavista toimistoista vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeudellisissa asioissa.

Rakentaminen
& asuminen

Palvelemme asiakkaitamme juridisissa kysymyksissä kiinteistöjen koko elinkaaren ajan.

Socrates on kansainvälisen Global Insurance Law Connect -yhteenliittymän jäsen

gilc-logo-long

PALVELUT

Riitojen ratkaisu

Asianajajillamme on pitkä ja monipuolinen kokemus liike-elämän erimielisyyksien ratkaisemisesta joko neuvottelemalla tai oikeudenkäynnissä. Edustamme päämiehiämme säännöllisesti yleisissä tuomioistumissa, erikoistuomioistuimissa (markkinaoikeus ja työtuomioistuin), välimiesmenettelyissä, hallintoprosesseissa ja sovittelumenettelyissä. Osakkaamme toimivat myös itse välimiehinä.

Olemme erikoistuneet riitojen ratkaisuun erityisesti näillä alueilla:

Liiketoiminnan sopimukset

Vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus

Rakentaminen, asuminen ja ympäristö

Hoidamme säännöllisesti myös työoikeuteen, kilpailuoikeuteen ja julkisiin hankintoihin sekä valtionavustusasioihin liittyviä oikeudenkäyntejä.

Meihin kannattaa ottaa yhteys jo ennen riidan kärjistymistä. Tavoitteenamme on päästä tehokkaasti asiakkaan kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Tuomme aina avoimesti esille myös oikeudenkäynteihin liittyvät riskit.

Rakentaminen, asuminen ja ympäristö

Palvelemme asiakkaitamme juridisissa kysymyksissä kiinteistöjen koko elinkaaren ajan kiinteistön muodostus- ja lupavaiheesta hankkeen valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen sekä myös käyttö- ja ylläpitovaiheessa. Hoidamme lisäksi toimitilajärjestelyjä ja -transaktioita, avustamme sopimusten laatimisessa erilaisissa urakkamuodoissa ja osallistumme tarpeen mukaan erimielisyyksien ratkaisemiseen.

Asiakaskuntaamme kuuluu kiinteistönomistajia, rahoittajia, rakennuttajia, suunnittelijoita, konsultteja sekä pää- ja aliurakoitsijoita.

Vahingonkorvaus ja vakuutus

Olemme yksi Suomen johtavista toimistoista vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeudellisissa asioissa. Olemme edustaneet asiakkaitamme muun muassa ongelmissa, jotka liittyvät

vastuuvakuutuksiin

tuotevastuuseen

asiantuntijayritysten vastuuseen

yritysjohdon vastuuseen

median vastuuseen

ilmailuun ja logistiikkaan

sijoitustoiminnan vastuisiin

kiinteistön omistajan vastuuseen; ja

henkilövahinkoihin ja lakisääteisiin vakuutuksiin

Asianajotyön lisäksi luennoimme koulutustilaisuuksissa ja julkaisemme kirjoituksia oikeustieteen eri julkaisuissa korvausoikeudellisista asioista säännöllisesti.

Liiketoiminnan sopimukset

Hoidamme laaja-alaisesti erilaisiin liikesopimuksiin liittyviä asioita. Neuvomme asiakkaitamme erityisesti jakelu- ja yksinmyyntisopimuksiin, salassapitosopimuksiin, osakassopimuksiin ja erilaisiin yhteistoimintasopimuksiin liittyvissä asioissa.

OLEMME ERIKOISTUNEET LIIKETOIMINNAN RIITA-ASIOIHIN

Avustamme asiakkaitamme erimielisyyksien ennakoinnissa ja välttämisessä, strategian luomisessa, neuvotteluissa sekä tarvittaessa oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä.

AVAINHENKILÖT

Tutustu asiantuntijoihimme.

OTA YHTEYTTÄ